Vand fra Verup Vandværk

 VANDKVALITET

Problemer med vandforsyningen 

RING 71 99 55 17 

ANALYSERAPPORTER


Verup Vand testes jævnligt for Mikrobiologi, Pesticider, Uorganiske forbindelser, metaller m.m.

Sorø Kommune udarbejder en kontrolplan for testningen ( Kontrolplan 2018-2022) og Eurofins Miljø A/S står for selve prøvetagningen og analyserne.


Du kan se de seneste analyse resultater under Analyserapporter her på siden.

Endvidere vil du via dette link Vandprøver fra Verup løbende kunne følge med i, de prøver der tages.

Vandet fra Verup Vandværk er på 13 °dH og betegnes som temmelig hårdt.

Vand betegnes som temmelig hårdt, når den totale hårdhed ligger mellem 12 og 18 °dH.

HVIS VANDET ER MISFARVET


Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det medføre kortvarig misfarvning af vandet, og at smagen ændres. Det er uskadeligt for dig som bruger.


Rødbrunt vand

En rødbrun farve skyldes aflejringer af kalk og okker, som frigøres fra rørene når vandstrømmen stoppes eller ændrer retning. Rødbrunt vand skylles ud af rørene, ved at du lader vandhanen løbe til vandet er klart igen.


Mælkehvidt vand

En mælkehvid farve skyldes at der er luftbobler i vandet. Luftboblerne forsvinder af sig selv efter kort tid ved henstand i glas eller kande. Mælkehvidt vand skylles ud af rørene, ved at du lader vandhanen løbe til vandet er klart igen.


Tilstopning af vandinstallationer

Når der igen åbnes for vandet, kan løsrevne partikler fra vandinstallationen, som f.eks. kalk og rustskaller tilstoppe vandhanerne og få toilettet til at løbe.


Partiklerne samler sig tit i vandhanens perlator (filter) som kan skrues af og renses. Inden perlatoren (filteret) skrues på igen skylles vandinstallationen igennem ved at åbne helt for vandhanen i nogle minutter.


Partiklerne kan også samle sig i filtrene i et badearmatur – eller blandingsbatteri. Der skal lukkes for vandet til armaturet, inden det skrues af og filtrene renses.


Hvis toilettet løber, efter at vandforsyningen har været afbrudt, kan det være fordi der sidder partikler i klemme i svømmerventilen, som forhindrer den i at lukke tæt.

Der skal lukkes for vandet til toilettet før svømmerventilen renses.


unsplash