Problemer med vandforsyningen 

RING 71 99 55 17 

VELKOMMEN TIL VERUP VANDVÆRK


Verup Vandværk blev stiftet i 1961 og forsyner ialt 117 andelshavere i Verup med vand.


Verup er en lille landsby på Sydvestsjælland beliggende i Niløse Sogn ca. 4 kilometer nord for Dianalund i Sorø Kommune. Landsbyen ligger på kanten af Store Åmose og blev grundlagt i i den tidlige Middelalder som en udflytterbebyggelse fra Niløse.


Verup havde sin storhedstid under tørvegravningsperioden under 2. verdenskrig. Tidligere var her både købmand og brugs.VANDAFLÆSNING 2022

For at lette administrationen har bestyrelsen valgt at ændre afregningsperioden, så den følger kalenderåret.


Dette års aflæsning skal derfor ske senest pr. 31.12. 2022.

 

Bemærk at afregningsperioden  i 2022 således gælde for 14 måneder (01/11 2021 til 31/12 2022).


Fremadrettet vil der aflæses og afregnes for januar – december.


Vi skal have din aflæsning senest den 5. januar 2023


Modtager vi ikke din vandaflæsning rettidigt pålægges der et gebyr på kr. 250.- i henhold til vores takstblad

 

Indsender du din vandaflæsning via linket her (tryk på knappen), vil du automatisk blive tilmeldt vores mailingliste.

Hvis du ikke ønsker at være tilmeldt mailinglisten, kan det fravælges ved at sætte X  under  Nej Tak  i formularen

 

DRIFTSFORSTYRRELSER

Vi har den seneste uges tid oplevet gentagne afbrud af vandforsyningen om natten.

 

Vi har nu fundet frem til at årsagen er, at der under skylning af filtre om natten, opstår luft i pumperne. Denne skylning foretages ca. hver 3. dag.


Vi forventer at problemet er løst senest i slutningen af næste uge.

Vi håber på at kunne undgå flere vandafbrydelser.

 

Vi beklager ulejligheden.

Bestyrelsen / 21-10-2022


BEMÆRK !

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det medføre kortvarig misfarvning af vandet, og at smagen ændres. Det er uskadeligt for dig som bruger.


Rødbrunt vand

En rødbrun farve skyldes aflejringer af kalk og okker, som frigøres fra rørene når vandstrømmen stoppes eller ændrer retning. Rødbrunt vand skylles ud af rørene, ved at du lader vandhanen løbe til vandet er klart igen.


Mælkehvidt vand

En mælkehvid farve skyldes at der er luftbobler i vandet. Luftboblerne forsvinder af sig selv efter kort tid ved henstand i glas eller kande. Mælkehvidt vand skylles ud af rørene, ved at du lader vandhanen løbe til vandet er klart igen.


Tilstopning af vandinstallationer

Når der igen åbnes for vandet, kan løsrevne partikler fra vandinstallationen, som f.eks. kalk og rustskaller tilstoppe vandhanerne og få toilettet til at løbe.


Partiklerne samler sig tit i vandhanens perlator (filter) som kan skrues af og renses. Inden perlatoren (filteret) skrues på igen skylles vandinstallationen igennem ved at åbne helt for vandhanen i nogle minutter.


Partiklerne kan også samle sig i filtrene i et badearmatur – eller blandingsbatteri. Der skal lukkes for vandet til armaturet, inden det skrues af og filtrene renses.


Hvis toilettet løber, efter at vandforsyningen har været afbrudt, kan det være fordi der sidder partikler i klemme i svømmerventilen, som forhindrer den i at lukke tæt. Der skal lukkes for vandet til toilettet før svømmerventilen renses.MAILINGLISTE

For at sikre at vi hurtig kan kontakte vandværkets medlemmer, har vi besluttet at oprette en mailingliste.

 

Mailinglisten benyttes primært til at udsende varsler om lukning for vand i forbindelse med reparationer, varsling af vandaflæsning, indkaldelser til generalforsamling, samt andre vigtige nyheder fra vandværket.

 

Udover at være en service til vores medlemmer vil det også være en aflastning for bestyrelsen.  

 

Vi håber derfor på stor tilslutning til denne nye e-mail service.

NYHEDER

NYHEDSBREV


Vi har netop udsendt vores 1. nyhedsbrev


Det kan du læse her: Nyhedsbrev - Oktober 2021


Dette er tænkt som en ekstra service til vores medlemmer, og en måde vi tænker at vi fremadrettet kan kommunikerer store som små nyheder. 


1. Nyhedsbrev er omdelt / fremsendt som post, men fremover vil du kun få tilsendt nyhedsbrevet via vores email service. 


Derudover vil du kunne læse nyhedsbrevet her på siden.

12. oktober 2021


PFAS STOFFER FUNDET I DRIKKEVAND


Verup Vandværks bestyrelse følger naturligvis problematikken om fund af PFAS stoffer nøje. 


Der er dog umiddelbart ingen grund til at frygte en PFAS forurening i Verup. Vi er i tæt kontakt med Danske Vandværker samt Sorø Kommune og følger naturligvis deres anbefalinger.


Du kan se et kort over, hvor der er fundet PFAS stoffer, på Danske Vandværkers hjemmeside.

Du finder linket her


04. juli 2021


NY VANDFORSYNINGSPLAN


Kommunalbestyrelsen har godkendt at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2021-2036 i høring til den 3. august 2021.


Vandforsyningsplanen for Sorø Kommune beskriver, hvordan vand-forsyningen i Sorø Kommune er tilrettelagt, og hvordan den skal udvikles, så det sikres, at alle borgere har adgang til rent drikkevand.


Du kan læse forslag til Vandforsyningsplanen her


22.  september 2021


STATUS PÅ FORSYNINGSLEDNING 


Nedgravningnen af den nye forsyningsledning til Niløse er færdigmeldt.


Arbejdet er forløbet planmæssigt, men forsyningsledningen er blevet ca. 100 meter længere end beregnet.


Ledningen er ikke tilsluttet, men er foreløbig blot klargjort, så det kan gøres, hvis vi får brug for forsyninger af vand udefra i fremtiden.


26.  maj 2021


VERUP VANDVÆRK BEVARES


På Generalforsamlingen den 26. maj 2021 stemte et flertal efter en lang drøftelse imod bestyrelsens forslag om nedlæggelse af Verup Vandværk og tilslutning til Dianalund vandværk. 


Afstemningen blev afgjort med følgende stemmefordeling: 


Nedlæggelse: 14 stemmer

Bevarelse: 17 stemmer

Blank : 1 stemme

12.  september 2021


VERUP VANDVÆRK FLYTTER HJEM


Så har Verup Vandværk officielt fået adresse på vandværkets reelle adresse. I samme anledning er der blevet opsat en postkasse.


Udover at den naturligvis kan benyttes til almindelig indkommen post, er det også her du vil kunne aflevere din vandaflæsning hvis du foretrækker at gøre det manuelt. 


Det sikreste og nemmeste er dog at anvende formularen her på siden til din vandaflæsning.


29.  marts 2021


ANLÆG AF NY FORSYNINGSLEDNING


I ultimo marts påbegyndte man underboringen til den nye forsyningsledning til Niløse, der har været planlagt i en årrække. Forsyningledningen skal sikre, at vi kan få leveret vand udefra, såfremt vi skulle få behov for det.  


Arbejdet er ca. 2/3 færdiggjort og der vil komme mere om anlægsarbejdet her på siden på et senere tidspunkt. 

GENERALFORSAMLING 2022

blev afholdt

ONSDAG DEN 18. MAJ

kl. 19.00 - Niløse Gl. Skole


Indkaldelse med dagsorden, regnskab mm.  er udsendt den 24/04

Såfremt du har tilmeldt dig vores mailingliste

har du modtaget indkaldelsen pr. mail.


Du finder indkaldelsen her

Du finder referatet  her


FLYTNING


Ved salg af ejendommen sker afregning af vandforbruget mellem køber og sælger via refusionsopgørelsen. 


Husk at meddele vandværket om ny ejer.