Verup Vandværk

 PRISER

Problemer med vandforsyningen 

RING 71 99 55 17 

PRISER


Du finder de aktuelle priser iht. seneste takstblad her (inkl. moms):


Driftsbidrag
Fast halvårlig afgift kr. 647,50
Vandafgift pr. kubikmeter kr. 6,25


Gebyrer
Måleraflæsningsgebyr kr. 250,00
Rykkergebyr 1. kr. 100,00
Rykkergebyr 2. incl. lukkebrev kr. 100,00


Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger til lukning og genåbning kr. 1.000,00


Du kan se alle priser - inkl. tilslutningsafgift og statsafgift - i takstbladet på denne side.


Takstbladet er godkendt af Sorø KommuneKlageinstans: 

Evt. klager over feks. gebyrerne hører under forbrugerklageloven.

Klager skal indsendes til Nævnenes Hus.


Vandafgift pr. m3

inkl. moms 

6,25 KR

TAKSTBLAD