Nyheder - Verup Vandværk

Verup Vandværk
Verup Vandværk
Gå til indhold

NYT FRA VANDVÆRKET

Ved flytning

Ved salg af ejendommen sker afregningen for vandforbrug mellem køber og sælger, via refusionsopgørelsen.
Husk at meddele vandværket om ny ejer.
Generalforsamling 2021

Der afventes dato for afholdelse...
På denne side vil du blive opdateret, eller informeret om nye tiltag eller såfremt der måtte være tale om brud på vandværksnettet eller nedlukning i forbindelse med serviceeftersyn m.v.
Nedenstående dokumenter har du mulighed for at få fremvist - blot klik på det ønskede dokument. Alle dokumenter har formatet "PDF" og kræver Adobe Reader installeret på din pc.

Endvidere vil du via dette link "Vandprøver fra Verup Vandværk", løbende kunne følges med i de vandprøver som bliver taget fra værket.
Seneste analyserapport vil dog fremgå her (såfremt opdateringen endnu ikke fremgår af GEUS).

Vedrørende anlæg af forsyningsledning:
 
Som det kan ses, er der leveret ca. 2,8 km rør nær busholdepladsen. Sammensvejsningen er begyndt i længder på ca. 150 m. Denne længde trækkes mellem to huller ved underboring. Ledningsføringen fra vandværket til T-krydset Verupvej, Holmevejen og Strædet fremgår af ansøgningen om ledningsoplysninger - se kort. Resten af ledningen vil blive lagt på nordsiden af Niløse på markerne.
Pt. er det oplyst, at arbejdet ventes færdiggjort i maj 2021.

Underboringen startede den 29. marts 2021 - Formanden var på pletten.
Årsrapporten 2020 foreligger til gennemlæsning her.
Rapporten afventer endelig godkendelse, ved den årlige generelforsamling.
Der er endnu ikke fastsat dato for generelforsamling.

Verup Vandværks fremtid...
Bestyrelsens 'tanker' om fremtiden for Verup Vandværk, jf. referat fra generalforsamlingen, den 2. maj  2019, kan du læse mere om her.

Vandværker skal teste for flere pesticidrester i drikkevandet
Stoffet DMS (Dimethylsulfid) er nu fundet hos tre vandforsyninger i Sorø Kommune.
Verup Vandværk har straks bestilt prøvetagning af vores drikkevand, fra vores boringer.
Sorø Kommune har den 21. august 2018 udsendt en pressemeddelelse - du kan læse indholdet her.
Verup Vandværk er konstateret fri for pesticidrester, jf. seneste 3 analyserapporter, foretaget i august måned 2018.Postadresse:
Verup Vandværk
Lårupvej 43
4293 Dianalund
Verup Vandværk © 2019
OFA Webdesign
Privacy Policy
Tilbage til indhold